024 - 78 55 663
@YourSurvey: goed marktonderzoek beschikbaar voor iedereen! Start researching

Wat is data analyse

Een data-analyse is het grondig en zorgvuldig bekijken en interpreteren van gegevens die via een onderzoek zijn verzameld. Uit de data-analyse komen vervolgens resultaten naar boven waarmee de onderzoeksvragen goed beantwoord kunnen worden. Data-analyse vindt plaats bij zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek.

Bij het doen van onderzoek draait het natuurlijk allemaal om het verzamelen van data, zodat vervolgens op basis van deze gegevens bepaalde inzichten verkregen worden. De antwoorden die mensen geven op de vragen bevatten namelijk dat beetje informatie dat nodig is om belangrijke vragen te beantwoorden.

Tot zover is het allemaal helder en duidelijk, maar wat kun je nu allemaal doen of juist laten bij een data-analyse? In de eerste plaats is het van groot belang om geheel onafhankelijk naar de verzamelde data te kijken en je niet blind te staren op het vinden van bevestiging van gemaakte aannames. Bij veel onderzoek is het namelijk zo dat op basis van eigen intuïtie of aanwezige kennis al is bedacht wat het antwoord op een onderzoeksvraag zou kunnen zijn. Het grote gevaar is dan dat in de data alleen maar wordt gezocht naar informatie die het vooraf geformuleerde antwoord bevestigt. En dat is zeer gevaarlijk, aangezien het leidt tot bias en dus tot foute conclusies en antwoorden.

Wanneer je kwalitatief onderzoek uitvoert, zul je veel tekst hebben om uit te werken en door te nemen. Die tekst komt voort uit open interviews, groepsdiscussies of een andere vorm van kwalitatief onderzoek. In deze gegevens ga je vervolgens op zoek naar het diepere verhaal achter je onderzoeksvraag. Algemeen geldende uitspraken zul je er niet mee kunnen doen, maar de gegevens zorgen wel voor nuttige inzichten en leveren een belangrijke bijdrage aan het mogelijke waarom van een probleem of vraag. Een onderzoeksverslag of rapport bestaat in de meeste gevallen uit gespreksverslagen, notulen die geschreven zijn tijdens groepsdiscussies en natuurlijk uit conclusies en mogelijke aanbevelingen.

Wanneer je kwantitatief onderzoek uitvoert, ga je juist met grote hoeveelheden gegevens aan de slag. Er zijn voornamelijk gesloten vragen gesteld en deze analyseer je doorgaans door tabellen en grafieken te maken. Dit doe je bijvoorbeeld door twee verschillende variabelen (vragen uit je onderzoek) met elkaar te kruisen. Zo krijg je bijvoorbeeld inzicht in verschillen tussen mannen en vrouwen of tussen jong en oud. Daarbij kan ook gekeken worden in welke mate die verschillen tussen bepaalde groepen significant zijn of niet. De resultaten uit dergelijke analyses worden opgeleverd in een online dashboard of een daadwerkelijke rapportage in bijvoorbeeld PowerPoint of Word.

Jouw unieke onderzoeksvraag verdient echt een goed, bruikbaar en bovenal uniek antwoord. Ga dus nu op onderzoek uit en sla samen met ons die brug tussen vraag en antwoord.

Marktonderzoeksbureau conformeert zich aan de nationale en internationale normen en gedragsregels van de MOA en ESOMAR

Shares
Share This